Sportovní kynologie

Gedži obstála ve vytrvalostní zkoušce BOXERCLUBU České republiky.

Vytrvalostní zkouška podává důkaz o tom, že pes je schopen vydržet určitou tělesnou námahu, aniž by se na něm projevily známky větší únavy. Při tělesných poměrech psa takový důkaz může poskytnout běh, který způsobuje zvýšenou námahu vnitřních orgánů (zvláště oběhového systému a plic) a pohybového
aparátu. Projeví se však i některé povahové vlastnosti (např. temperament a tvrdost). Bezproblémové absolvování této zkoušky je důkazem toho, že pes je zdravý a disponuje požadovanými vlastnostmi.

Zkouška se skládá ze 2 částí – běhu na vzdálenost 20 km a prověření únavy prokázáním základní poslušnosti.

Maximální časový limit pro absolvování trati dlouhé 20 km je tři hodiny. Po absolvování 8 km je vsunuta přestávka 15 minut, po dalších 7 km je další přestávka 20 minut. Poslední úsek je dlouhý 5 km. Během přestávek je dána možnost psu se nenuceně pohybovat. Silně unavené nebo poraněné jedince je rozhodčí povinen ze zkoušky odvolat. Rozhodčí doprovází psovody na dopravním prostředku.
Po skončení běhu, nejdříve však po 20 minutách, rozhodčí prověří ochotu psa k práci. K tomuto je postačující ovladatelnost psa na vodítku – např. dle ZM bez výstřelu. Toto ověřování může provádět i více psů najednou.