Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem „na volno“ (ani krátkodobě).

Zatím jsme si troufly jen na tratě dlouhé cca 30 km, ale moc se nám to zalíbilo.

V roce 2018 jsme stihly dva závody, jeden v Českém ráji a druhý v Českém Švýcarsku, tedy oba v krásné přírodě.